ETA:n sekakomitean päätös N:o 153/2009, tehty 4 päivänä joulukuuta 2009 , ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) ja tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 30 muuttamisesta