Skriftlig fråga E-5286/09 från Roberta Angelilli (PPE) till kommissionen. Information om kommunen Quarratas utnyttjande av gemenskapsmedel