Mål C-394/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Corte di appello di Napoli – Italien) – I.G.I. Srl mot Maria Grazia Cicenia m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 82/891/EEG – Artiklarna 12 och 19 – Delning av bolag med begränsat ansvar – Skydd av rättigheter för borgenärer i det delade bolaget – Ogiltighet av delningen – Återvinningstalan)