Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1109 ze dne 27. června 2019, o zastavení řízení týkajícího se dovozu svařovaných trub, trubek a dutých profilů se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa (kromě litiny) nebo z oceli (kromě nerezavějící oceli) pocházejících z Republiky Severní Makedonie, Ruska a Turecka