Mål C-457/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Heiko Jonny Maniero mot Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung — Direktiv 2000/43/EG — Artikel 3.1 g — Tillämpningsområde — Begreppet ”utbildning” — En privat stiftelses utdelning av stipendier som ska främja forskning eller studier utomlands — Artikel 2.2 b — Indirekt diskriminering — Ett villkor för att komma i fråga för dessa stipendier är att sökanden först har avlagt den första juridiska statsexamen i Tyskland (Erste Juristische Staatsprüfung))