Skriftlig fråga P-4846/09 från Anna Rosbach (EFD) till kommissionen. Lågfrekvent buller från kraftvärmeverk och vindkraftverk