Skriftlig fråga E-2702/08 från Toine Manders (ALDE) till kommissionen. Utnyttjande av de ekonomiska överskotten från Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) till en särskild avdelning i EG‑domstolen