Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2007