Meddelande till personer och enheter som genom kommissionens förordning (EG) nr 747/2009 lagts till på de förteckningar som avses i artiklarna 11 och 15 i rådets förordning (EG) nr 194/2008 rörande förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar