Obvestilo za osebe in subjekte, dodane na sezname iz členov 11 in 15 Uredbe Sveta (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 747/2009