Upozornenie určené osobám a subjektom, ktoré boli na základe nariadenia Komisie (ES) č. 747/2009 pridané do zoznamov uvedených v článkoch 11 a 15 nariadenia Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku