Kennisgeving aan de personen en entiteiten die bij Verordening (EG) nr. 747/2009 van de Commissie zijn toegevoegd aan de lijsten bedoeld in de artikelen 11 en 15 van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar