Paziņojums personām un organizācijām, kas saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 747/2009 iekļautas sarakstos, kas minēti 11. un 15. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu