Pranešimas asmenims ir subjektams, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 747/2009 įtrauktiems į Tarybos reglamento (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo 11 ir 15 straipsniuose numatytus sąrašus