Известие на вниманието на лицата и правните субекти, добавени към списъците, предвидени в членове 11 и 15 от Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и по-нататъшно засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, по силата на Регламент (ЕО) № 747/2009 на Комисията