Skriftlig fråga E-3172/08 från Georgios Papastamkos (PPE-DE) till kommissionen. Finansiella parametrar i samband med driften av EU:s tillsynsmyndigheter