Mål C-400/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italien) den 29 augusti 2007 – SALF SpA mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute