Skriftlig fråga E-5384/08 från Klaus Hänsch (PSE) till kommissionen. Konsumentskydd vid Internetbedrägeri