Skriftlig fråga E-5300/08 från Georgios Georgiou (IND/DEM) till kommissionen. Organisationen för Atens stads kommunikationer – medfinansierade projekt