Skriftlig fråga E-5932/08 från Cristian Silviu Buşoi (ALDE) till kommissionen. EU-omfattande förvarningssystem