Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att i Europaparlamentets arbetsordning införa en ny artikel 204a om rättelser (2005/2041(REG))