Skriftlig fråga E-6143/09 från Evelyne Gebhardt (S&D) till kommissionen. Anställning av medarbetare inom Europeiska kommissionen via bemanningsföretag