Kommissionens beslut av den 03/09/2009 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.5609 - ISP / RDM / MANUCOR) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den italienska texten är giltig)