Skriftlig fråga E-0112/08 från Erik Meijer (GUE/NGL) till rådet. Iranska studerande utestängs från tekniska studier i Nederländerna på grund av att kärntekniskt kunnande eventuellt kan överföras