Kawża C-455/16 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Awwissu 2016 minn Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-2 ta’ Ġunju 2016 fil-Kawżi magħquda T-426/10 sa T-429/16 u T-438/12 sa T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías vs Il-Kummissjoni