Skriftlig fråga E-5237/07 från Anja Weisgerber (PPE-DE) till kommissionen. Vattenskydd och dricksvattenförsörjning i Ukraina