Skriftlig fråga E-5902/08 från Anni Podimata (PSE) och Katerina Batzeli (PSE) till kommissionen. Överträdelse av gemenskapsrätten i fråga om statligt stöd då företaget Grekiskt aluminiums status ändrades från egenproducent till samproducent av el