Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tárgy: Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről – COM(2009) 71 végleges/2 – 2006/0222 (COD)