Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu