Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas