Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga