Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1198 av den 22 augusti 2018 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà [SUB])