Skriftlig fråga E-6257/09 från Paul Rübig (PPE) till kommissionen. För höga kostnader vid gränsöverskridande försändelser inom EU