Kommissionens förordning (EG) nr 378/2009 av den 8 maj 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus cereus var. toyoi som fodertillsats för avelskaniner (innehavare av godkännandet: Rubinum S.A.) (Text av betydelse för EES)