Skriftlig fråga E-2508/08 från Daniel Caspary (PPE-DE) till kommissionen. Byggåtgärder vid institutet för transuraner