Skriftlig fråga E-4154/07 från Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) till kommissionen. Vattenkonsumtion