Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7860 – KH/Strabag/SPPD) (Text av betydelse för EES)