Skriftlig fråga E-2753/07 från Cristiana Muscardini (UEN) till kommissionen. Datum för Europadagen