Skriftlig fråga E-0012/08 från Daniel Hannan (PPE-DE) till kommissionen. Förlorade sjukvårdsförmåner i Frankrike