Skriftlig fråga E-1079/07 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Rättigheter för portugisiska arbetstagare i Storbritannien