Proposal for a deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-ftehim interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod fir-rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali Ippreżentata mill-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill skond paragrafu 48 tal-ftehim interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006