Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår justering af den flerårige finansielle ramme Forelagt af Kommissionen for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til punkt 48 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006