Regioonide Komitee arvamus teemal Integratsioonipoliitika ja kultuuridevaheline dialoog