Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα Πολιτική ένταξης και διαπολιτισμικός διάλογος