Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina