Skriftlig fråga E-5020/07 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) till rådet. Höghastighetståg mellan Porto och Vigo