Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - AVDELNING II - FRIHETER - Artikel 13 - Frihet för konsten och vetenskapen