Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (kodificirana različica) (KOM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))