Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 februarie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (versiune codificată) (COM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))