Επιτροπή κατά Ιταλίας Απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Μαρτίου 1994. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας. # Παράβαση κράτους - Παράλειψη εκτελέσεως αποφάσεως του Δικαστηρίου με ην οποία διαπιστώθηκε παράβαση. # Υπόθεση C-291/93. TITJUR